A novel high-efficiency multi-layer carbon/polyester cotton fabric vaporizer and its...
Jiugang Li, Jiahao He, Xinpeng Jin, et al.